Call us now 905 789 7454
slide1
slide4
slide5
slide3
slide6
slide7
slide8
slide9
slide10
slide11
slide12
slide13
slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18

Upcoming Events:

FREE DASTAR SIKHLAI / FREE DASTAR/TURBAN/DUMALLA LEARNING CLASSES GURBANI SANTHIA EVERY SATURDAY AND SUNDAY (3:00 PM TO 5:00 PM) | FREE DASTAR SIKHLAI All Types ( Dumalla Sahib / UK Style / Patialashahi / Amritsar Shahi / Morni / Wattan Wali / Gol Parna Keski / Free Style Parna / Patiala Shahi Shape Parna ) EVERY SUNDAY (5:30 PM to 6:30 PM) PARKASH PURAB SHRI GURU GOBIND SINGH JI (2nd JAN 2020) LOHRI (13th JAN 2020) MELA MAGHI (MUKTSAR) (14th JAN 2020) JANAM BABA DEEP SINGH JI SHAHEED (26th JAN 2020) BASANT PANCHMI (30th JAN 2020)

Specials